Naše historie

    Revoluce ´89 postavila naší lesnickou rodinu před rozhodnutí zda zůstat dále ve stejných zajetých kolejích, být i nadále státními zaměstnanci, anebo jít do nejistoty a pokusit se využít nové šance dané dobou. Při obtížném rozhodování se určitě projevil genom našich předků Brautfergerů, kteří zde na sudeto-bavorském pomezí hospodaříli téměř 300 let.
    Kruté začátky soukromého zěmědělce lze stěží v krátkosti popsat, a proto přejdu již do dalšího milenia. Zde je nám již umožněn nákup zemědělské půdy. Zákon o prodeji st.půdy byl ušit na míru spíše pro vlivné zájmové skupiny propojené do nejvyšších pater (mafiánů, politiků, ale často i pochybných realitek). Přesto se nám podařilo téměř celou farmu cca 250ha uhájit a pronajaté pozemky odkoupit i za cenu výrazného zadlužnení. Po tomto rozhodujícím kroku následovali investice do zemědělských staveb, strojů a v neposlední řadě lepšího genetického materiálu (skot). Tato fáze byla též provázána úvěry.
     V roce 2007, kdy jsme se konečně dostali do černých čísel a naše ekonomické ukazatele slibovali zářnou budoucnost, přišla další výzva - možnost ucházet se prostřednictvím výběrového řízení o bývalé vojenské prostory včetně ošklivých a totálně vybydlených budov. Protože byl celý areál vklíněn do prostoru naší farmy, nezaváhali jsme. Za cenu nových dluhů a stresů se nám výše jmenované nemovitosti podařilo vysoutěžit, a to hlavně díky prozíravému podnikatelskému záměru - "Provoz a ubytování na ekofarmě", včetně nestandardního doprovodného programu.
    V návaznosti na tyto "radostné události" nastala další fáze úvěrů, projektování a výběrů firem. Zde jsme si teprve začali uvědomovat, že přestavba vybydlených objektů do podoby dobových staveb bude zvláště náročná. Naštěstí jsme našli pochopení u MěÚ Vimperk - Odboru výstavby a územního plánování. Dále díky vstřícnosti CHKOŠ, jsme se mohli dosti svobodně rozhodnout v jakém stylu celý prostor zrealizujeme, aby navodil požadovanou atmosféru.

 

Naši návštěvníci     

      Určitě jste pochopili, že výše uvedené objekty a prostory jsme nepřestavěli jen pro naše uspokojení, ale hlavně pro nastolení atmosféry doby minulé. Tímto bychom Vám rádi navodili pocit doby, kdy byl život přirozenější, kdy na venkově vládli lepší mezilidské vztahy, čas plynul pomaleji a lidé se radovali z maličkostí.
    Zvláště dětem chceme ukázat, jak se lze na venkově věnovat i jiné činnosti, než v současnosti ukazuje podbízivá každodenní reklama o využití volného času. Malá farma (dětská) v bezprostřední blízkosti ubytovacích prostor, je středem zájmu většiny dětí. Skládá se z  hospodářských zvířat - prasnice Aranky se selátky, osličky Svatavy, třech poníků Aladina, Kristiána a Břéti a volně žijících králíků a slepic.
    Rádi se s vámi podělíme o atmosféru  maximálního klidu, nestrojenosti a upřímnosti prostředí, v němž se můžete neomezeně pohybovat. Okolní neporušená příroda a rozlehlé prostory  bez provozu motorových vozidel, penzionů a jiných komerčních zařízení Vám mohou ukázat v jakém prostředí se na venkově ještě žije.